Garážové brány Wisniowski

Garážové brány Wiśniowski

wisniowski_poprad

Garážové brány sekcionálné, rolovacie, výklopné a dvojkrídlové sa líšia spôsobom otvárania, konštrukciou a výplňou.

Pri výbere brány je potrebné vziať do úvahy - na zreteľ technické možnosti a použitie brány.

Pri výstavbe domu je najlepším riešením konzultovať výber brány s naším technikom.

 ----------------------------------------------

Garážové brány

Brána pre dlhoročné používanie - čo rozhoduje o jej životnosti ?

*   kvalita materiálu a správna konštrukcia rozhoduje o dlhoročnom

a beproblémovom chode brán  Wisniowski.

Na základe pripomienok naších zákazníkov naše konštrukčné a technické oddelenia

zlepšujú kvalitu riešenia naších brán.

Vďaka tomu sa na trh dostáva produkt správny a otestovaný.

Jeho kvalitu potvrdzujú certifikáty a atesty :

certifikaty_wisniowski

Čo označuje termín : bezpečná brána ?

*  Tento termín má dva význami : bezpečná brána pre použite, ktorá chráni náš majetok.

Bezpečnosť použitia týkajúca sa všetkých, ktorý bránu obsluhujú.

Robustná konštrukcia zaručuje originalitu vo výbere a poskytuje pocit ochrany - bezpečia.

Aký je potrebný priestor pred bránou ?

Sekcionálna garážová brána Wiśniowski Rolovacia garážová brána Wiśniowski

- sekcionálné brány a rolovacie brány vo svojej dráhe nepotrebujú voľný priestor pred garážou.

Plášť brány vychádza zvislo nahor pod strop garáže, alebo roluje do skrinky v nadpraží

/ rolovacia brána /.

Brány sú vhodné do garáží umiestnených bezprostredne do ulice, alebo v miestach, kde je málo miesta pred garážou.

vyklopna_garazova_brana_wisniowski dvojkridlova_garazova_brana_wisniowski

- výklopné brány - ich krídlo sa vyklápa smerom hore a vysúva pred priestor stavebného otvoru.

Vozidlom môžte parkovať 1.5m od garáže. Podobne je to i u dvojkrídlových brán.

- pri projektovaní garáže je potrebné zvoliť tsavebný otvor tak,

aby sa dalo pohodlne vchádzať do garáže.

Štandardné - typizované veľkosti garážových brán zodpovedajú

ekonomickému riešeniu i cenovou dostupnosťou.

Ideálny priestor pre jednogaráž : min 2 500 mm šírky a 2 000 mm výšky

dvojgaráž   :  min 4 800 mm šírky

 -----------------------------------------------------------------------------------

Manuálne alebo automatické otváranie :

*  Garážové brány  Wisniowski  je možné otvárať manuálne, alebo s pohonom.

Brány otvárané automatickým pohonom môžu byť ovládané diaľkovým ovládačom, bez potreby

vystúpovania z vozidla. Toto riešenie je výborné, pohodlné zvlášť pri chladnom, veternom,

či daždivom počasí...

Ďalšou nespornou výhodou je možnosť kombinácie ovládania garážovej brány

i vstupnej pozemkovej brány.

/ krídlová alebo posuvná brána /

posuvna_brana_wisniowski