Oplotenie - plot Wisniowski - PREMIUM

oplotenie_premium_wisniowski

Elegancia v tom najlepšom vydaní. Vďaka vydarenému spojeniu jednoduchej formy s nekonvenčnými doplnkami vo forme charakteristyckých hrotov sa oplotenie PREMIUM - Wiśniowski ideálne vkomponuje do prostredia a súčasne bude tvoriť dokonalú bariéru ticha a bezpečia.

Dekoruješ svoje prostredie

Roznorodosť vzorov, tvarov a farieb oplotení Wiśniowski poskytuje neobmedzené možnosti pri tvorení okolia. Možeš si vybrať spomedzi veľkého množstva variantov : rovná, dohora alebo nadol ohýbaná horná línia oplotenia, segmenty s kompaktnou konštrukciou, hroty zaujímavého tvaru, stĺpiky zakončené pyramídou alebo guľou.

Šetríš čas aaj peniaze

* Nemusíš sa báť, že montáž oplotenia bude drahá a zdĺhavá. Univerzálne montážne súpravy sú prisposobené roznym typom stĺpikov : oceľovým, kamenným, z tehál typu klinker a sú zárukou správnej a rýchlej montáže.

* Naklonený terén nie je žadným problémom. Modulová konštrukcia systému umožňuje oplotiť terén z každej strany, bez ohľadu na jeho tvar.

* Pri výmene starého oplotenia za nové nehradíš opatovné náklady betónových prác. Možeš využiť existujúci múr a priskrutkovať na ňom stĺpiky na oceľových patkách.

* Oplotenie Wiśniowski je odolné a súčasne pekne vyzerá. Všetky jeho komponenty sú chránené pred koróziou, dokonca aj drobné montážne prvky: držiaky, skrutky a matice.

* Striešky na stĺpikoch oplotenia sú montované bez použitia nitov. Takéto riešenie eliminuje eventuálne ohniská korózie. Nehradíš náklady za údržbu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G a l é r i a :

oplotenie_premium_wisniowski oplotenie_premium_wisniowski 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M o d e l y :

Oplotenie Premium Wiśniowski

------------------------------------------

H r o t y :

oplotenie_premium_wisniowski

Guľa KP

------------------------------------------

O d t i e n e :

štandardné :

Oplotenie Premium Wiśniowski

neštandardné :

Oplotenie Premium Wiśniowski

zvláštne :

Oplotenie Premium Wiśniowski

-------------------------------------------------------------------

P o z e m k o v é   b r á n y :

oplotenie_premium_wisniowski oplotenie_premium_wisniowski

Posuvné, pozemkové brány                   Dvojkrídlové, pozemkové brány

oplotenie_premium_wisniowski

Segmenty