VARIO oplotenie Wisniowski

Oplotenie - plot Wisniowski - VARIO

oplotenie_vario_wisniowski_

Jedná sa o neopakovateľnú ponuku vytvorenú s úmyslom osloviť široké spektrum zákazníkov, ktorí si chcú sami navrhnúť svoje individuálne oplotenie - unikátnu a nešablónovitú vizitku každého obytného sídla. Umožňuje osobne sa podieľať na tvorbe konečného vzhľadu oplotenia a tým aj celého okolia. Ponúka možnosť vytvoriť oplotenie sídla ,,ušité na mieru" podľa naších očakávaní, individuálne prisposobené naším potrebám a našej chuti.

Dekoruješ svoje prostredie

Roznorodosť vzorov, tvarov a farieb  oplotení Wisniowski  poskytuje neobmedzené možnosti pri tvorení okolia. Možeš si vybrať spomedzi veľkého množstva variantov : rovná, dohora alebo nadol ohýbaná horná línia oplotenia, segmenty s kompaktnou konštrukciou, hroty zaujímavého tvaru, stĺpiky zakončené pyramídou alebo guľou.

Šetríš čas aaj peniaze

*  Nemusíš sa báť, že montáž oplotenia bude drahá a zdĺhavá. Univerzálne montážne súpravy sú prisposobené roznym typom stĺpikov : oceľovým, kamenným, z tehál typu klinker a sú zárukou správnej a rýchlej montáže.

Naklonený terén nie je žadným problémom. Modulová konštrukcia systému umožňuje oplotiť terén z každej strany, bez ohľadu na jeho tvar.

*  Pri výmene starého oplotenia za nové nehradíš opatovné náklady betónových prác. Možeš využiť existujúci múr a priskrutkovať na ňom stĺpiky na oceľových patkách.

* Oplotenie Wisniowski  je odolné a súčasne pekne vyzerá. Všetky jeho komponenty sú chránené pred koróziou, dokonca aj drobné montážne prvky: držiaky, skrutky a matice.

* Striešky na stĺpikoch oplotenia sú montované bez použitia nitov. Takéto riešenie eliminuje eventuálne ohniská korózie. Nehradíš náklady za údržbu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G a l é r i a :

oplotenie_vario_wisniowski_don_carlo_garage_designoplotenie_vario_wisniowski_don_carlo_garage_design

oplotenie_vario_wisniowski_don_carlo_garage_designoplotenie_vario_wisniowski_don_carlo_garage_design

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M o d e l y :

oplotenie_vario_wisniowski_don_carlo_garage_design

-----------------------------------------------------------------------------------

H r o t y :

oplotenie_vario_wisniowski_don_carlo_garage_design oplotenie_vario_wisniowski_don_carlo_garage_design

-----------------------------------------------------------------------------------

O  D  T  I  E  N  E  : 

štandardné farby :

oplotenie_vario_wisniowski_don_carlo_garage_design

neštandardné farby :

oplotenie_vario_wisniowski_don_carlo_garage_design

zvláštne farby  :

oplotenie_vario_wisniowski_don_carlo_garage_design

------------------------------------------------------------------------

P o z e m k o v é   b r á n y :

oplotenie_vario_wisniowski_don_carlo_garage_design oplotenie_vario_wisniowski_don_carlo_garage_design

Posuvné, pozemkové brány                   Dvojkrídlové, pozemkové brány

oplotenie_vario_wisniowski_don_carlo_garage_design

Segmenty