Priemyselné brány Wisniowski

Priemyselné garážové brány Wisniowski Priemyselné garážové brány Wisniowski

Prečo  práve priemyselné brány WIŚNIOWSKI ?

Priemyselné brány WIŚNIOWSKI reprezentujú najvyšší štandard, ktorý je vyrábaný na základe moderných technologických línií. Brány sú vyrábané precízne a pozorne,dbajúc na každý detail, sú zárukou bezpečnosti a trvalého posobenia.

Životnosť v rokoch

Kvalita surovín, ako aj dokázané konštrukčné riešenia rozhodujú o mnohoročnej a bezporuchovej prevádzky brán WIŚNIOWSKI. Konštrukčné oddelenie a Technické laboratórium na základe návrhov zákazníkov stále zlepšujú akosť riešení využívaných v bránach. Vďaka tomu na trh sa dostane iba skontrolovaný a atestovaný výrobok. Jeho kvalitu schavľujú certifikáty a atesty.

G a l é r i a :

Priemyselné garážové brány Wisniowski Priemyselné garážové brány Wisniowski Priemyselné garážové brány Wisniowski

Certifikát kvality ISO 9001 : 2008

 Zhodnosť výrobkov s direktívami EU

 Technické schválenie ITB

 Hygienický atest PZH

----------------------------------

Moderné riešenia

Priemyselné brány WIŚNIOWSKI sú moderné brány určené pre priemyselné objekty, skladovacie haly, dielne. Možu byť vybavené o prechodné dvere, okienka, ventilačné mriežky, klapku odťahu spalín, pohon a zariadenia kontroly prístupu : kódovací zámok, čítačka magnetických kariet, diaľkový ovládač, systém svetelnej záclony. Pohodlnú obsluhu zaručuje výber jedného z niekoľkých sposobov otvárania: reťazového alebo šnúrového prevodu, kompaktného servomotoru.

Bezpečnosť

Priemyselné brány WIŚNIOWSKI sú bezpečné v 100%. Sú bezpečné počas používania a zároveň chránia náš majetok. Bezpečnosť používania sa týka všetkých tých, ktorí bránu obsluhujú každý deň. Solídna konštrukcia sťažuje prístup k majetku nepovolaným osobám a týmto zaručuje pocit istoty a bezpečia.

Ešte viac voľného času

Aby sa otvorili priemyselné, sekcionálne brány WIŚNIOWSKI nepotrebujete k tomu priestor pred halou. Krídlo segmentových brán sa dvíha zvisle smerom hore v súlade s namontovaným typom vedenia. Dáva to možnosť maximálného využitia priestoru v objekte ako aj pred bránou.Záclona priemyselnej rolovacej brány WIŚNIOWSKI sa roluje vo zvislej línií smerom hore na hriadeľ. Jediné požadované miesto k montáži je minimálne 540 mm výšky nadpražia. Dáva to neobmedzené možnosti zariadenia priemyselného objektu.Závesné posuvné priemyselné brány WIŚNIOWSKI sú jednoduchým riešením v halách s neobmedzenými možnosťami zástavby.Možu byť využité v miestnostiach. do zástavby otvorov s veľkou šírkou.

Ešte viac voľného priestoru

Aby sa otvorili priemyselné segmentové brány WIŚNIOWSKI nepotrebujete k tomu priestor pred halou. Krídlo sekcionálných brán sa dvíha zvisle smerom hore v súlade s namontovaným typom vedenia. Dáva to možnosť maximálného využitia priestoru v objekte ako aj pred bránou.Záclona priemyselnej rolovacej brány WIŚNIOWSKI sa roluje vo zvislej línií smerom hore na hriadeľ. Jediné požadované miesto k montáži je minimálne 540 mm výšky nadpražia. Dáva to neobmedzené možnosti zariadenia priemyselného objektu.

Antikorózne zabezpečenia

Brány WIŚNIOWSKI znamenajú investíciu na dlhé roky. Konštrukčné prvky sú vyrobené zo zinkovanej ocele / koľajničky, zárubne, spojovacie prvky /, panely brány sú striekané vysokokvalitnými polyesterovými farbami. Znamená to optimálnu ochranu pred vplyvom atmosferických činiteľov a zaručuje dlhodobé využívanie brány. Vďaka širokej farebnej škále priemyselné brány WIŚNIOWSKI sa možu úspešne prisposobiť k fasáde stavby.

Dodatočné presvetlenie prirodzeným svetlom

Interiéry priemyselných miestností možu byť pomocou presklenia dodatočne osvetľované. Okienka v bránach sú bezpečné, vyrobené z akrylu, polykarbonátu alebo bezpečnostného skla.

Ventilácia

Výmenu vzduchu v miestnosti zaručujú ventilačné mriežky, klapka odťahu spalín alebo ventilačný panel, ktoré znamenajú prirodzenú ventiláciu miestnosti.

Modulová stavba

Architekt može ľubovoľne tvarovať výzor každej brány. Je to možné vďaka modulovej stavbe oceľových a hliníkových panelov, ktoré možeme so sebou ľubovoľne spájať.

Pohony

Pohony v priemyselných bránach WIŚNIOWSKI sú konfigurované tak, aby mohli zaručiť bezchybnú prácu ako segmentových tak aj roletových brán. Firma WIŚNIOWSKI ponúka pohony a riadenia na najvyššej úrovni, pričom takto zaručuje pohodlie obsluhy a dlhodobé používanie.

Dodatočný vstup do haly

V priemyselných bránach prechodové / personálne / dvere možu byť vyrobené v krídle brány. Je to pohodlné riešenie, ktoré umožňuje pohyb bez nutnosti otvárania celej brány. Snímač otvárania prechodných dverí zaručuje , že automatické otváranie brány je možné iba pri zatvorených dverách.

Profesionálny servis

Naša komplexná servisná obsluha sa dostane kdekoľvek v krajine. Kvalifikovaný personál zaručuje profesionalitu servisnej obsluhy ako aj dobrú technickú pomoc. Vedomosti a skúsenosti, ktoré sme získali zaručujú vyriešenie rozličných problémov.

Ochrana životného prostredia

Firma WIŚNIOWSKI je ekologická firma. Počaz výroby optimalizujeme spotrebu energie a vody, vlastníme bez spláškovú zinkovňu a bezprašnú linku práškového striekania. Máme najmodernejšie výrobné a lakovacie línky. Takisto farby, ktoré využívame sú priaznivé k životnému prostrediu.

Nie iba brány

Široké vedomosti, bohaté skúsenosti a moderné výrobné línie umožňujú naším zákazníkom výrobok najvyššej kvality a profesionálnu pomoc v rozných etapách realizácie investícií. Naša ponuka okrem iného zahŕňa komplexné systémy priemyselných oplotení, rozne druhy brán, ako aj výrobky oceľového a hlinikového stolárstva v podobe : fasád,dverí,okien v rozných triedách proti požiaru a vlámaniu.

Priemyselné garážové brány Wisniowski

G a l é r i a :

Priemyselné garážové brány Wisniowski Priemyselné garážové brány Wisniowski Priemyselné garážové brány Wisniowski