Segmenty a stĺpiky Wisniowski

Segmenty a stĺpiky Wiśniowski.

antikorózna 10 ročná záruka.

Oplotenie Wiśniowski  vyznačí Váš priestor.

Zaistí Vašu bezpečnosť a stane sa strážsom domácej pohody.

Oplotenie Wiśniowski  sa hodí na každý pozemok. Jeho systémové riešenie brán, bráničiek a stĺpikov a mnoho iných zjednodušení,

ktoré je možné zostaviť a ideálne prispôsobiť pre každý typ pozemku.

Segmenty a stĺpiky oplotenia Wiśniowski

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G a l é r i a :

Segmenty a stĺpiky oplotenia Wiśniowski Segmenty a stĺpiky oplotenia Wiśniowski

Segmenty a stĺpiky oplotenia Wiśniowski Segmenty a stĺpiky oplotenia Wiśniowski

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Charakteristické vlastnosti : 

Segmenty a stĺpiky oplotenia Wiśniowski

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V z o r y :

Segmenty a stĺpiky oplotenia Wiśniowski

------------------------------------------

O  D  T  I  E  N  E :

Štandardné farby :

Segmenty a stĺpiky oplotenia Wiśniowski

Neštandardné farby :

Segmenty a stĺpiky oplotenia Wiśniowski

Zvláštne farby :

Segmenty a stĺpiky oplotenia Wiśniowski

Ďalšie RAL farby :

Segmenty a stĺpiky oplotenia Wiśniowski