Sekcionálne brány PRIME

Sekcionálné garážové brány PRIME Wisniowski
Nová trieda sekcionálných, garážových brán.

Garážové brány PRIME Wiśniowski

Predstav si garážovú bránu novej generácie. Brána nie je realizáciou doterajších riešení, ale tvorivým výsledkom

hľadania rovnováhy medzi modernou technikou, kvalitou, bezpečnosťou a designom.

Toto je brána PRIME Wisniowski - inovatívna, prepracovaná v každom detaily, vyjadrujúca všetky potreby skôr ako ich vyslovíte.

Je plne vybavená a kompletne automatizovaná brána, vďaka ktorej máte vždy pri kontakte s diaľkovým ovládačom istotu,

že ste si vybrali to najlepšie.

PRIME brána Wisniowski je bezkonkurenčná, jej klasické štylistické línie sú prísľubom toho, čo je ukryté v inteligentne navrhnutej bráne.

-----------------------------------------------------------------------

Buďte prví, buďte PRIME.

Zoznámte sa s výnimočnými prednosťami unikátných brán PRIME !

PRIME brány - porušujú stereotypy v oblasti zabezpečenia.Je to nielen vízia brán s vysokou estetickou hodnotou,

ale rovnako i zbavenie sa starostí o bezpečnosť.

-----------------------------------------------------------------------

G A L É R I A : 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Využili sme technológie k ochrane, ale predovšetkým prevencií nebezpečenstva. Početné, moderné bezpečnostné systémy prvkov

konštrukcie a mechanických častí pomáhajú chrániť všetkých klientov a robia tým váš dom bezpečnejším.

Spoločne s ideálne integrovaným pohonom sa PRIME stáva technologickým priekopníkom, ktorý v každom detaile ukazuje, že kvalita a bezpečnosť

sú návzájom zladené k maximálnej spokojnosti - bezproblémovému chodu s TOP vlastnosťami garážovej brány.

Garážové sekcionálne brány Wiśniowski PRIME

1. medzipanelový, elastický kryt,   2. hliníkový profil upevňujúci elastický kryt,  3. Pať vrstiev plechu pre upevnenie záveskov

4. medzipanelové tesnenie,       5. kryty záveskov       6. polyuretánová, bezfreónová pena

Garážové sekcionálne brány Wiśniowski PRIME

PRIME Wisniowski garážové brány majú univerzálny štýl, ktorý poskytuje pocit pohodlia,

vysoké kvalitatívne hodnoty a mederný luxus.

Projekt PRIME obsahuje najdôležitejšie vlastnosti, ktoré je možno definovať ako minimalistické svojho druhu

- úspornosť línií a syntéza formy, ktoréodrážajú, vystihujú prístup tak charakteristický pre moderné, archytektonické cítenie.

Vizáž brán PRIME sa zdanlivo stáva vhodným pozadím. Ideálne navrhnuté z vnútra prekvapujú moderným riešením kontrukcie a bohatým

výberom ozdobných prvkov zakryvajúcich pohyblivé diely brán. Každý detail je bezchybne prepracovaný a potvrdzuje tak

spojitosťmyšlienok konštruktérov a predstavuje absolútnu esenciu designu. 

PRIME  Wisniowski  - Nový trend designu

max. bezpečnosť, inovatívnosť, originalita, certifikovaná, špičková kvalita...

Garážové sekcionálne brány Wiśniowski PRIME

Vďaka tepelnej izolácie PRIME brán sa odporúča pre energeticko, úsporné, ba i pasívne objekty. Je odpoveďou na potrebu

maximálných energetických úspor a čo najvačších tepelnoizolačných strát v budove - objekte.

Pre dosiahnutie takýchto vlastností je nutné dosiahnúť čo najnižší koeficient tepelného úniku.PRIME brány Wiśniowski

plne využívajú tepelno izolačné vlastnosti panelu INNOVO a použité systémy tesnení eliminujú straty tepla

na neuralgických miestach plášťa brán.

Garážové sekcionálne brány Wiśniowski PRIME Garážové sekcionálne brány Wiśniowski PRIME

Pohon SOMFY DEXXO PRO 3S RTS
Precízna konfigurácia pohonného systému

Garážové sekcionálne brány Wiśniowski PRIME

RAL farby a drevodekóry :

Garážové sekcionálne brány Wiśniowski PRIME

Typizované rozmery :

Garážové sekcionálne brány Wiśniowski PRIME

Video PRIME Wisniowski :

garazove_brany_prime_wisniowski_11

 

-------------------------------------------------------------------

garazove_brany_prime_wisniowski_12

-------------------------------------------------------------------------