Výklopné garážové brány CONNECT Wiśniowski sú jedny z najpopulárnejších brán na trhu. Jednoduchá konštrukcia, jednoduché mechanické riešenia zaručujú bezporuchový chod brány.

Výklopné brány CONNECT - Wisniowski

Novinka 2015

Výklopné brány Wisniowski sú jedny z najobľúbenejších brán na trhu.

Výklopné garážové brány Connect Wiśniowski

Výklopné brány sú jedny z najpopulárnejších brán na trhu. Jednoduchá konštrukcia, jednoduché mechanické

riešenia zaručujú bezporuchový chod brány.

Charakteristické vlastnosti :

- krídlo vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu T - 10 so zvislou, horizontálnou i šikmou

výplňou, alebo z dierovaného pozinkovaného plechu.

- prvky zárubne sú navzájom spájané skrutkových spojov.

- profily krídla sú spájané špeciálnymi spojmi

- priečka spájajúca horizontálne vodiace lišty a postranné vodiace.

- systém pružín podporujúce otváranie i zatváranie krídla.

- pružiny istené v púzdrach.

Výklopné garážové brány Connect Wiśniowski 2

Výklopné brány CONNECT Wisniowski s ozdobnými aplikáciami :

Výklopné garážové brány Connect Wiśniowski 3

Novinkou u výklopných brán CONNECT Wisniowski je aplikovaný ozdobný prvok

- medzipanelový tzv. drážkový, ozdobný / viď foto / Efekt je prekvapujúci. Tento nie veľmi veľký prvok môže

vytvoriť v spojení s doplnkami na fasáde efektívny pre vizáž celok.

Výklopná brána CONNECT Wisniowski vzor H v spojení s totožným vzorom personálných dverí

vytvoria skvelý a neobvyklý celok.

Automatické pohony garážových brán Wisniowski : M I D O

Výklopné garážové brány Connect Wiśniowski 4

O c e n e n i e   2 0 1 4 :

zlatá medaila MTP pre výklopnú brány a dvere Connect Wisniowski

/ Acatus Aurelus /

Výklopné garážové brány Connect Wiśniowski 8